Přestupy / hostování
[04. 09. 2019 15:03:26]

Hostování

Žádosti o hostování či přestup zasílejte na e-mail: licence@powerlifting.cz

Poplatek za hostoování: 1000,- Kč (hostování je možné pouze u soutěží družstev)

 

Přestupy

Definice přestupu

  • Přestupem se rozumí trvalá změna oddílové příslušnosti sportovce během soutěžního období v době platnosti licence.
  • Přestupem se dále rozumí ukončení členství sportovce v subjektu a vstup do nového subjektu za předpokladu, že sportovec měl v daném soutěžním nebo předcházejícím kalendářním roce platnou licenci.

 

Modelová situace k ukončení členství

Varianta 1 - Sportovci bude vystavena licence během roku 2023. Během tohoto roku nebo v roce 2024 mu bude ukončeno členství v „subjektu A“. K 1.1.2024 nebo později během roku vstoupí sportovec do „subjektu B“. Z pohledu výkladu přestupního řádu se bude jednat o přestup sportovce a bude předepsán poplatek.

Varianta 2 – Sportovec bude mít licenci platnou k 31. 12. 2022. V roce 2023 nebude mít platnou licenci v žádném subjektu, přičemž k 1.1.2024 nebo později během roku bude jiným subjektem požádáno o vystavení licence. Vzhledem k tomu, že sportovec neměl v předcházejícím kalendářním roce platnou licenci, nebude se z pohledu výkladu přestupního řádu jednat o přestup sportovce, a nebude předepsán poplatek.

 

Poplatky za přestup

  • Poplatek za přestup sportovce – 500,- Kč
  • Poplatek za další přestup sportovce, který je realizován dříve než za 12 měsíců od prvního přestupu – 2000,- Kč
  • Plátcem poplatku (po vystavení faktury) je sdružený subjekt, do kterého sportovec přestupuje

 

Schvalování přestupu

  • Žádosti o přestup na předepsaném formuláři se zasílají na e-mail: licence@powerlifting.cz
  • Pověřeným členem VV ke schvalování přestupů je místopředseda ČSST

 

Formuláře

Žádost o trvalý přestup

Žádost o hostování

Žádost o hostování zahraničního soutěžícho

Zpět...