Soutěžní licence
[28. 08. 2019 19:12:49]

Závodnické licence jsou sportovně-technické doklady umožňující start v soutěži. Jsou vydávány sekretariátem nebo místopředsedou svazu na žádost představitele klubu či oddílu, který je členem ČSST. Vystavení závodnické licence podléhá správnímu poplatku, který stanoví VV ČSST. Licence jsou vydávány s 12ti měsíční dobou platnosti. Závodnické licence jsou vlastnictvím ČSST. Licence obsahuje předepsané údaje včetně data její platnosti.

 

Výše poplatků

Poplatek za vystavení soutěžní licence činí 500,- Kč / 12 měsíců.

Licence se prodlužuje automaticky o 12 měsíců od data skončení průkazky, nikoli od data žádosti o vystavení. Licence je zasílána elektronicky na e-mailovou adresu sdruženého subjektu. Společně s licencí je zároveň zaslána i faktura za vystavení soutěžní licence.

 

Modelová situace.

Sdružený subjekt si u sportovce X požádá o prodloužení licence 1. 3. 2024. Sportovec X má platnou licenci do 25. 7. 2024. Licence bude automaticky prodloužena do 25. 7. 2025.

 

Žádost o vystavení licence

Žádosti o vystavení soutěžních licencí se zasílají výhradně elektronickou cestou na e-mail: licence@powerlifting.cz prostřednictvím předsedy nebo pověřeného člena oddílu/klubu.

 

Náležitosti žádosti o vystavení licence

  • Název oddílu/klubu
  • Jméno soutěžícího
  • Rodné číslo soutěžícího
  • Národnost:
  • Adresa (město, okres, PSČ) bydliště (pouze u cizinců)
  • Aktuální fotografie soutěžícího

 

Náležitosti fotografie

Spolu se žádostí je zasílána i aktuální fotografie soutěžícího o velikosti minimálně 0,5 MB ve formátu JPG. Fotografie se zasílají ideálně ve formátu obdélníku 3,5 : 4,5 s bílým pozadím. V případě, že bude zaslána nekvalitní nebo neaktuální fotografie, může to být důvodem k nevystavení soutěžní licence a k vyzvání k zaslání kvalitnější fotografie.

 

Lhůta pro vystavení licence

Žádost a fotografie je nutné zasílat nejpozději 15 dnů před soutěží, které se soutěžící chce zúčastnit. V případě, že žádost o vystavení licence bude poslána později, nebude možné zaručit včasné vystavení průkazky.

Zpět...