Členská základna
[28. 08. 2019 19:30:18]

Každý sdružený subjekt (oddíl, klub) má povinnost vykázat každoročně členskou základnu. Bez vykázání členské základny není možné využívat služeb Českého svazu silového trojboje (přihlašovat sportovce na národní a mezinárodní soutěže apod.)

 

Člen ČSST:

  • Sportovec - člen, který se účastní mistrovských soutěží.
  • Trenér - člen, který na soutěži vykonává trenérskou činnost.
  • Rozhodčí - člen, který aktivně vykonává činnost rozhodčího.
  • Předseda sdruženého subjektu -statutární zástupce nebo pověřený člen vystupující za sdružený subjekt v komunikaci na soutěži nebo při elektronické či jiné komunikaci s ČSST.
  • Přispívající -dobrovolní členové, doprovod na mezinárodních soutěžích, případně jiné osoby využívající servisu ČSST.

 

Členské základny se vykazují ke dni 1. 1. 2024 na předepsaném formuláři ve formátu XLSX.

Za základní identifikační údaj člena je považováno uvedení jeho rodného čísla bez lomítka v tomto formátu: např. 8512050764, nikoli 851205/0764 nebo 851205. Adresa trvalého bydliště je požadována pouze u cizinců.

Při uložení dokumentu se slovo „ODDÍL“ v názvu formuláře nahrazuje názvem vykazovaného oddílu/sportovního klubu.

Poskytnuté údaje o stavu členské základny slouží i jako podklad pro fakturaci členských příspěvků jednotlivců.

Výše příspěvků za každého člena pro rok 2024 činí - 200,- Kč

Vyplněný formulář je zasílán nejpozději do 15. 2. 2024 na e-mail: 

evidence@powerlifting.cz

 

V rámci fakturace ročních příspěvků jednotlivců bude vyfakturován i roční členský příspěvek oddílů/klubů, který činí:

  • Spolky nebo pobočné spolky- 4000,- Kč
  • Ostatní sdružené subjekty (např. s.r.o.) - 6000,- Kč
  • Subjekty sdružující výhradně handicapované sportovce – 1000,- Kč

 

Faktura za členské příspěvky je zasílána na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři.

 

Formulář - ZÁKLADNA_ODDÍL_2024

Formulář - ZÁKLADNA_ODDÍL_2024 - vzorově vyplněný

 

Zpět...