Členská základna
[28. 08. 2019 19:30:18]

Vážení,

s blížícím se koncem roku si Vám dovoluji sdělit několik důležitých informací, které jsou nezbytné pro naši dobrou vzájemnou spolupráci. Jedná se především o pokračování šetření členské základny svazu, tentokrát za účelem naší interní evidence. Na základě této evidence bude zároveň realizována úhrada členských příspěvků jednotlivců na rok 2019.

V příloze zasílám formulář výkazu členské základny, který je velice podobný tomu, co jste vyplňovali v souvislosti se zavedením nového informačního systému veřejné správy tzv. Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Přiložený formulář je na rozdíl od původního formuláře zbaven několika sloupečků s údaji o bydlišti, občanství atd.. Má však na rozdíl od původního formuláře 2 listy. 1. list se vyplňuje za účelem evidence registrovaných sportovců a 2. list za účelem evidence ostatních členů oddílu/klubu. Vyplněný formulář zašlete prosím nejpozději do 20.1.2019 sekretariátu svazu na e-mailovou adresu cpf@powerlifting.cz. V názvu formuláře přepište slovo „ODDÍL“ na název Vašeho oddílu/klubu.

Jak již bylo výše zmíněno, vyplněný formulář bude sloužit i jako podklad pro fakturaci členských příspěvků jednotlivců. Výše těchto příspěvků činí:

Registrovaní sportovci do 18 let – 100 Kč

Registrovaní sportovci nad 19 let – 200 Kč

Ostatní členové – 10 Kč

Zdvořile Vás prosím, věnujte výkazu členské základny náležitou péči a vykažte prosím co nejvyšší počet členů. Jednak tak projevíte svou sounáležitost a solidaritu s organizací, které jste členy a s kterou tedy sympatizujete a také přispějete k vylepšení jednoho z hlavních kritérií pro přidělování státních dotací našemu svazu.

V rámci fakturace ročních členských příspěvků jednotlivců bude vyfakturován i roční členský příspěvek oddílů/klubů, který činí 3.000 Kč. Faktura za členské příspěvky bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři výkazu členské základny. Faktura bude splatná do 15.2.2019.

Dále bych Vás chtěl informovat, že 31.12.2018 končí platnost registračních průkazů. Žádosti o nové registrační průkazy zasílejte na e-mailovou adresu cpf@powerlifting.cz. K žádostem o vystavení nového registračního průkazu závodníkům, kteří již registrační průkaz vlastnili, není nutné přikládat fotografii.

Pokud má závodník na registračním průkazu, kterému již skončila platnost, platnou lékařskou prohlídku, může potvrzení o zdravotní způsobilosti předložit na neplatném registračním průkazu. Nedílnou součástí však musí být platný registrační průkaz.

Veškeré informace související s činností  ČSST najdete na oficiálních webových stránkách svazu www.powerlifting-csst.cz.

ZÁKLADNA_ODDÍL_2018

Zpět...