Výklad a doporučení k nařízení Ministerstva zdravotnictví k nejbližším soutěžím v silovém trojboji
[10. 09. 2020 16:58:15]
Výklad a doporučení k nařízení Ministerstva zdravotnictví k nejbližším soutěžím v silovém trojboji

Informace k nařízení Ministerstva zdravotnictví

Aktualizace: nakladači

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání povinné nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorech. Toto mimořádně opatření se dotýká i sportovních akcí ve, soutěží v silovém trojboji nevyjímaje.

Z výše uvedeného důvodu vydává VV ČSST výklad a doporučení k nadcházejícím soutěžím, neboť na sportovce se částečně zákaz nevztahuje.

1) Zákaz se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. VV ČSST si vykládá nařízení tak, že sportovec nemusí mít ochranu dýchacích cest na soutěžní platformě, rozcvičovně a přípravovně na pokusy, neboť po celou dobu vykonává sportovní činnost. V prostorách mezi diváky a na vyhlášení výsledků ji však mít musí. Shodný režim se pravděpodobně týká i rozhodčích a zdravotníka soutěže po nezbytnou dobu, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

2) Zákaz se pravděpodobně netýká ani moderátora soutěže, neboť dle nařízení MZ se zákaz nevztahuje na moderátory, redaktory a další osoby vystupující v televizních, rozhlasových a dalších pořadech. VV ČSST má za to, že moderátor soutěže pracuje ve stejném režimu.

3) Silový trojboj je speficickým sportovním odvětvím. Nakladači jsou nezbytnou součástí sportovního výkonu a jsou definováni jako cvičící osoba bez jejich asistence nemůže být sportovní výkon podán. Nakladači tedy nemusí mít ochranu dýchacích cest při sportovní činnosti.

4) Realizačních týmů oddílů (trenéři, doprovod), organizačního týmu (IT technik, zapisovatelé, apod.) a diváků se však povinnost nošení ochrany dýchacích cest bude týkat ve vnitřních prostorech po celou dobu konání soutěže.

Vzhledem k tomu, že situace se nadále může vyvíjet, doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice, kde se soutěž koná.

VV ČSST přeje všem pevné zdraví, drží pořadatelům, soutěžícím a dalším zapojeným lidem palce a věří, že i přes tyto opatření si všichni soutěže v silovém trojboji užijí.

Zpět...