Soutěžní řád - aktualizace
[21. 05. 2021 11:46:39]
Soutěžní řád - aktualizace

VV ČSST schválil změnu Soutěžního řádu

Soutěžní řád nabyl platnosti dne 1. 1. 2021. Veškeré změny jsou vyznačeny červeně.

Zpět...