Soutěžní licence - 2023
[10. 01. 2023 09:50:16]

VV ČSST spouští nový systém soutěžních licencí pro další soutěžní období.

Změny pro rok 2023

  • Byla zavedena digitalizace licencí. Nebudou se již zasílat poštou.
  • Na soutěžích při prezentaci nebude kontrolována průkazka. Systém při přihlašování na soutěže bude automaticky vyhodnocovat, zda soutěžící má nebo nemá platnou soutěžní licenci.
  • Potvrzení od lékaře se bude předkládat buď formou samostatného dokumentu, nebo v případě zájmu bude zachována možnost předložit průkazku s razítkem jako dosud. Z těchto důvodů budou soutěžní licence zasílány ve formátu PDF na e-mail předsedy nebo pověděné osoby oddílu/klubu, aby si je mohl zájemce vytisknout a nechat si dát na průkazku razítko od lékaře, tak jak je zvyklý. Potvrzení od lékaře udělené v loňském roce budou na soutěžích při prezentaci akceptovány do uplynutí platnosti (12 měsíců od data prohlídky).
  • Soutěžní licence budou mít platnost 12 měsíců od data vystavení. Nebudou vystavovány na čtyřleté období jako dosud.
  • Poplatek za vystavení soutěžní licence činí nově 500,- Kč / 12 měsíců. Faktury budou sdruženým subjektům zasílány vždy po uplynutí určitého období (obvykle půlročního).

Žádosti o vystavení soutěžních licencí zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mail: licence@powerlifting.cz prostřednictvím předsedy nebo pověřeného člena oddílu/klubu.

 

Náležitosti žádosti

Název oddílu/klubu

Jméno soutěžícího

Rodné číslo soutěžícího

Aktuální fotografie soutěžícího

 

Náležitosti fotografie

Spolu se žádostí zasílejte i aktuální fotografie soutěžících o velikosti minimálně 0,5 MB ve formátu JPG/PNG. Fotografie zasílejte ideálně ve formátu obdélníku 3,5 : 4,5 s bílým pozadím. V případě, že zašlete nekvalitní nebo neaktuální fotografii, může to být důvodem k nevystavení soutěžní licence a k vyzvání k zaslání kvalitnější fotografie. Berte prosím na vědomí, že fotografie, které zasíláte, se objevují v online výsledkovém servisu. Jedná se o vizitku vašeho soutěžící, vašeho oddílu a také naší organizace jako celku.

Fotografie zasílejte nejpozději 15 dnů před soutěží, které se váš soutěžící chce zúčastnit. V případě, že zašlete žádost později, nebude možné zaručit, že se stihne vaše průkazka včas vystavit.

Zpět...