Směrnice - o poplatcích v roce 2024
[28. 12. 2023 16:12:47]
Směrnice - o poplatcích v roce 2024

Výkonný výbor na svém zasedání dne 2. 12. 2023 přijal Směrnici č. 3-2024 - poplatky.

Tento dokument mimo jiné:

- stanovuje způsoby vykazování členské základny

- náležitosti žádosti o vystavení licence

- metodický výklad přestupů

- způsob úhrady startovného na národních mistrovských soutěžích

- určuje výši členských a licenčních příspěvků sdružených subjektů a sportovců

- výši startovného na národních mistrovských soutěžích

- výši poplatků za trvalý přestup a hostování sportovců na soutěžích družstev.

Nejvíce revolučním prvkem pro rok 2024 je zavedení startovného na národních mistrovských soutěžích. Jedná se o nástroj, který povede k finanční udržitelnosti v souvislosti s rostoucími náklady národních mistrovských soutěží a též ke zkvalitňování služeb, které jsou sportovcům poskytovány.

Pro rok 2024 stanovil VV výši startovného takto:

  • 300,- Kč za soutěž jednotlivců (1 sportovec)
  • 1200,- Kč za soutěž družstev (1 družstvo)
  • 0,- Kč – handicapovaní sportovci a univerzitní soutěže


Směrnice ČSST č. 3-2024

Zpět...