Školení rozhodčích 2024 - informace
[27. 12. 2023 09:42:11]
Školení rozhodčích 2024 - informace
Komise rozhodčích informuje o konání školení rozhodčích, které proběhne dne 3. února 2024 v salonku Restaurace a penzionu Na Sklepích v Chrudimihttps://www.nasklepich.cz/cs
 
Podrobné informace byly zaslány všem aktivním rozhodčím na e-mailovou adresu.
 
Základní informace ke školení
 
Na programu semináře bude seznámení se změnami v pravidlech, zopakování a jasný výklad pravidel. Tématem bude též řešení nejčastějších situací na soutěžích v praxi včetně diskuze.
 
Z organizačních důvodů žádáme všechny rozhodčí o potvrzení účasti na e-mail: svadlenkova.powerlifting@seznam.cz nebo na telefon 731 069 855 do 15. ledna 2024. Rozhodčí žádáme o sdělení i v případě, že se semináře nezúčastní.
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram školení:
 
10:00 – prezence
 
10:30 – zahájení, pravidla silového trojboje a změny v pravidlech
 
12:30 – oběd
 
13:30 – pokračování – pravidla silového trojboje a změny v pravidlech
 
14:30 – modelové situace, diskuze 
 
15:30 – předpokládaný konec
Zpět...