Školení rozhodčích 2023 - pozvánka
[16. 01. 2023 17:12:39]

V neděli 26. února 2023 proběhne v sále Conferenza v Parkhotelu v Plzni školení rozhodčích.

Na programu semináře budou rozhodčí seznámeni se změnami v pravidlech silového trojboje. Součástí školení bude též výklad nejčastějších situací v praxi a diskuze.

Z organizačních důvodů žádáme všechny rozhodčí o potvrzení účasti případně omluvy na e-mail: svadlenkova.powerlifting@seznam.cz nebo na telefon 731 069 855 do 13. února 2023

Harmonogram školení:

10:00 – prezence

11:00 – zahájení, pravidla silového trojboje a změny v pravidlech

12:30 – oběd

13:30 – pokračování – pravidla silového trojboje a změny v pravidlech

14:30 – soutěžní řád

15:00 – modelové situace, diskuze 

15:30 – předpokládaný konec

 

Zpět...