Reprezentace - antidopingový formulář
[20. 02. 2023 09:52:13]
Reprezentace - antidopingový formulář

Mezinárodní federace silového trojboje stanovila nová pravidla povinných příloh v souvislosti s přihláškami na mezinárodní soutěže IPF/EPF.

Každý zájemce (všechny věkové kategorie) o start musí společně s přihláškou a dalšími dokumenty též zaslat i podepsaný formulář souhlasu a potvrzení týkající se antidopingových pravidel.

Formulář vždy vyplňte, vytiskněte, podepište a následně naskenovaný zašlete společně s přihláškou příslušnému státnímu trenérovi.

Formulář ke stažení zde

 

Děkujeme za spolupráci.

Zpět...