Nahlášení členské základny sdružených subjektů
[23. 12. 2020 09:43:17]
Nahlášení členské základny sdružených subjektů

Pokyny k vykázení členské základny

S blížícím se koncem roku opět nastává každoroční povinnost subjektů sdružených v Českém svazu silového trojboje, z.s. nahlásit stav členské základny k poslednímu dni daného roku.

Dovolujeme si Vás tedy požádat o vyplnění přiloženého formuláře, který má dva listy. První list se vyplňuje za účelem evidence členů české národnosti a druhý list za účelem evidence cizinců. Chtěl bych upozornit, že za základní identifikační údaj člena je považováno uvedení jeho rodného čísla bez lomítka v tomto formátu: např. 8512050764, nikoli 851205/0764 nebo 851205. Adresa trvalého bydliště je požadována pouze u cizinců. Slovo „ODDÍL“ v názvu formuláře nahraďte prosím názvem Vašeho oddílu/sportovního klubu.

Poskytnuté údaje o stavu členské základny budou sloužit i jako podklad pro fakturaci členských příspěvků jednotlivců.

 

 

Výše těchto příspěvků činí: 

Registrovaní sportovci do 18 let – 100 Kč

Registrovaní sportovci nad 18 let – 200 Kč

Neregistrovaní členové bez ohledu na věk – 10 Kč

Upozorňujeme, že členové nejsou pouze registrovaní sportovci, jak se zástupci některých našich sdružených subjektů mylně domnívají. Jedná se i o předsedy, pokladníky, organizační pracovníky, rozhodčí, trenéry nebo i neregistrované členy oddílu či klubu sympatizující s naším sportovním odvětvím a organizací. Zdvořile tedy žádáme, abyste výkazu věnovali náležitou péči a vykázali co nejvyšší počet členů. Projevíte tak svou sounáležitost a solidaritu s organizací, ve které působíte. Zároveň tak přispějete k vylepšení jednoho z hlavních kritérií pro přidělování státních dotací našemu svazu.

Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 20. 1. 2021 na e-mail: prasekpowerlifting1@gmail.com

V rámci fakturace ročních příspěvků jednotlivců bude vyfakturován i roční členský příspěvek oddílů/klubů, který činí 3000,- Kč. Faktura za členské příspěvky bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři výkazu členské základny. Faktura bude splatná do 15. 2. 2021.

Děkujeme za spolupráci.

Formulář členské základny

Zpět...