Mistrovství světa v benčpresu, národní soutěže v roce 2020 - další informace
[02. 04. 2020 10:02:10]
Mistrovství světa v benčpresu, národní soutěže v roce 2020 - další informace

Další informace o světovém šampionátu v benčpresu a jarních soutěží v silovém trojboji

VV ČSST se vzhledem k vývoji nejen v České republice, ale zejména ve světě, rozhodl definitivně upustit od pořádání Mistrovství světa v benčpresu a klasickém benčpresu v roce 2020, a to i v náhradním termínu. V současnosti probíhají jednání mezi zástupci světové federace IPF a Litvou, která má zájem soutěž uspořádat v srpnu, pokud to situace dovolí. VV ČSST oznámil svůj zájem uspořádat mistrovství světa v roce 2021.

VV ČSST probíral i národní soutěže v silovém trojboji a benčpresu. Zatím se neuvažuje o zrušení kalendáře ve II. polovině roku 2020. Vzhledem k tomu, že sportovní zařízení jsou plošně uzavřena, a sportovci se v drtivé většině nemají možnost připravovat, neuskuteční se v první polovině roku žádná národní soutěž. O tom, zda soutěže, kterých se to týká, budou definitivně odloženy nebo zrušeny bez náhrady, se rozhodne podle vývoje situace v České republice, zájmu pořadatele a posouzení reálnosti zařazení soutěže do kalendáře ve II. polovině roku 2020.

VV ČSST přeje všem pevné zdraví. 

Zpět...