Doplnejch Prague Power Weekend 2020
[18. 12. 2019 16:38:06]
Doplnejch Prague Power Weekend 2020

První informace k této sportovní události

Ve dnech 1. – 3. května 2020 proběhne pod taktovku oddílu Doplnejch powerlifting sportovní festival tří soutěží, jehož vrcholem bude Mistroství České republiky družstev v klasickém silovém trojboji. Před touto soutěží proběhnou dva propagační závody, a to Deadlift challenge vol. 4 a nově také Benchpress challenge vol. 1.

Na Mistrovství České republiky družstev v klasickém silovém trojboji (3. května 2020) mohou startovat pouze nominovaná družstva Sportovně-technickou komisí ČSST. Tato soutěž bude probíhat kompletně podle Pravidel silového trojboje a Soutěžního řádu ČSST a propozice budou zveřejněny po nominačních soutěžích.

Deadlift challenge VOL. 4 (2. května 2020) a Benchpress challenge vol. 1 (1. května 2020) jsou schválené propagační soutěže, kterých se mohou zúčastnit soutěžící ČSST i neregistrovaní soutěžící

 

Propozice Deadlift challenge vol. 4 (průběžné aktualizovány):

https://881b6de9-e7a9-438d-817f-65fc3e4fe98f.filesusr.com/ugd/ae1c6c_86938b30fabe458a9cef843e96964979.pdf?fbclid=IwAR3nq2HN3CI7fuu_Awror5garBroYDyH1CflQIfcGTrHXqVI-larVT7qypQ

Propozice Benchpress challenge vol. 1 (průběžné aktualizovány):

https://56cdaef6-f5e2-4ddc-b162-7f677b67c4ff.filesusr.com/ugd/ae1c6c_b2a3b6e02d8546129d28e26029b32997.pdf?fbclid=IwAR1Sg9MJSuwSD44svBiem-vJk9stq9uf9xpZVSY2lzwdjWkxvAp293NggUg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Initial information for this sports event

Under the guidance of Doplnejch powerlifting team a sports festival will be held from 1st to 3rd of May 2020. The festival will comprise of three competitions, of which the final one will be the Czech Teams Classic Powerlifting Championship. Before the Championship, two propagation competitions will take place - Deadlift challenge Vol. 4 and Benchpress challenge Vol. 1.

Only teams nominated by the Sport-technical committee of ČSST can participate in the Czech Classic Powerlifting Championship on 3rd of May 2020. This competition will be held completely according to the official Rules of Classic Powerlifting and Competition Law of the ČSST, and the instructions will be published after nomination competitions.

Deadlift challenge Vol. 4 (2nd of May 2020) and Benchpress challenge Vol. 1 (1st of May 2020) are approved propagation competitions where IPF athletes and also non-registered competitors can participate.


Deadlift challenge Vol. 4 instructions (updated continuously):

https://881b6de9-e7a9-438d-817f-65fc3e4fe98f.filesusr.com/ugd/ae1c6c_86938b30fabe458a9cef843e96964979.pdf?fbclid=IwAR3nq2HN3CI7fuu_Awror5garBroYDyH1CflQIfcGTrHXqVI-larVT7qypQ

Benchpress challenge Vol. 1 instructions (updated continuously):

https://56cdaef6-f5e2-4ddc-b162-7f677b67c4ff.filesusr.com/ugd/ae1c6c_b2a3b6e02d8546129d28e26029b32997.pdf?fbclid=IwAR1Sg9MJSuwSD44svBiem-vJk9stq9uf9xpZVSY2lzwdjWkxvAp293NggUg

Zpět...