Valná hromada 2023 - pozvánka
[08. 02. 2023 19:42:11]
Valná hromada 2023 - pozvánka

V souvislosti s blížící se valnou hromadou Českého svazu silového trojboje, z.s. byla všem sdruženým subjektům prostřednictvím e-mailu zaslána pozvánka s návrhem jejího programu, návrh jednacího řádu, návrh volebního řádu, kandidátka do Výkonného výboru ČSST, návratku a delegační lístek.

Vytištěným a řádně vyplněným delegačním lístkem se musí prokázat každý delegát při prezentaci před začátkem jednání valné hromady. Bez řádně vyplněného delegačního lístku není možné se valné hromady zúčastnit. Zároveň si dovolujeme upozornit, že návratku s potvrzením účasti nebo omluvou a případné návrhy dalších kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise musí být zaslány nejpozději do 21. 2. 2023 na e-mailovou adresu vacek@powerlifting.cz. O doručení návrhu a registraci navržených kandidátů bude navrhovatel obratem informován.

Sdruženým subjektům zároveň byl zaslán i návrh Soutěžního řádu s vyznačením navrhovaných změn. Připomínky či pozměňovací návrhy zasílejte rovněž nejpozději do 21. 2. 2023 na e-mailovou adresu vacek@powerlifting.cz. Na návrhy došlé po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Pokud některý ze sdruženým subjektů neobdržel e-mail s materiály, ať neprodleně informuje o této skutečnosti předsedu ČSST pana Miroslava Vacka, e-mail: vacek@powerlifting.cz

 

Pozvánka + program VH ČSST 2023

Delegační lístek VH 2023

Návratka VH 2023

Návrh volebního řádu VH 2023

Návrh jednacího řádu VH 2023

Návrh Soutěžního řádu

Kandidátka 2023 - návrh VV ČSST

Zpět...