Rejstřík sportovců
[28. 08. 2019 19:20:16]

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů zavedlo nový informační systém veřejné správy tzv. Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Zavedením tohoto Rejstříku začaly platit nové evidenční povinnosti pro Český svaz silového trojboje a jeho sdružené subjekty.

Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů všech sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu. Rejstřík sportovců bude neveřejný, veřejně přístupné budou pouze údaje o počtu sportovců a trenérů evidovaných v zapsané sportovní organizaci a seznam zapsaných sportovních zařízení. Zavedení rejstříku má za cíl posílit statistické informace ze sportovního prostředí.

Povinnost zapsat údaje do Rejstříku mají:

1. Sportovní organizace sdružující další sportovní organizace (ČSST)

2. Sportovní organizace nesdružující další sportovní organizace (oddíly, kluby)

3. Žadatel o podporu na sportovní zařízení (obec, kraj, …)

Poslanecká sněmovna v současnosti projednává nový zákon o podpoře sportu, který má zcela změnit financování sportovního prostředí v České republice.  Jedním z hlavních kritérií v souvislosti s výší státní dotace pro činnost sportovních svazů bude velikost členské základny, zejména pak mládeže. ČSST proto žádá všechny předsedy, aby této záležitosti věnovali mimořádnou pozornost a zpracovali níže uvedený formulář.

Vyplněný formulář musí být zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu prasekpowerlifting1@gmail.com nejpozději do 30. 11. 2018. Než vyplněný formulář zašlete na výše uvedenou adresu, nahraďte prosím v jeho názvu slovo "ODDIL" názvem vašeho oddílu (např. TJ HORNI DOLNI) a doplňte rok, za který je členská základna vykazována (např. 2018) Název souboru pak bude vypadat takto: REJSTRIK_TJ HORNI DOLNI_2018.

Při vyplňování doporučujeme ověřit si správnost údajů sportovců a trenérů, jako je jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a státní občanství. MŠMT bude tyto údaje kontrolovat podle základního registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby musí záznamu v základním registru obyvatel MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i adresa trvalého pobytu.

ČSST žádá všechny sdružené subjekty o spolupráci a včasné zaslání členské základny. ČSST zároveň žádá, aby oddíly vyplnily kompletní členskou základnu, tzn. nejenom aktivní soutěžící, ale i neregistrované sportovce, trenéry a funkcionáře. Vykázaná členská základna od sdružených subjektů nebude předmětem výše úhrady členských příspěvků ČSST. Tato povinnost bude řešena podle „původního modelu“ na začátku ledna příštího roku.

Osobní údaje poskytované sdruženým subjektem ČSST musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. zpracovávané se souhlasem subjektů údajů nebo jejich zákonných zástupců.

REJSTRIK_ODDIL_2018

VZOR - REJSTRIK_ODDIL_2018

Zpět...